Black Desert เซิร์ฟเวอร์ไทย ทำการปรับปรุงเนื้อหา “การค้า”

Black Desert เซิร์ฟเวอร์ไทย ทำการปรับปรุงเนื้อหา “การค้า”

เกมส์
Black Desert เซิร์ฟเวอร์ไทย ทำการปรับปรุงเนื้อหา “การค้า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเข้าถึงตัวเกมอย่างต่อเนื่อง บริษัท Pearl A…
Read More